Roční business WORKSHOP

Dostupnost 8 míst
Úroveň:Pokročilý (B2)
Termín výuky:09/2018 - 06/2019
Den výuky:Středa
Čas výuky:17:00 - 19:00
Místo výuky:Nádražní 39, Ostrava | 1st English
5 999 Kč
 
 OBJEDNAT
 
 
 
 

Intermediate

 1.Working life

Practical skills: Expressing interest

Outcome: Naučíte se hovořit o svém zaměstnání a povinnostech v něm. Sofistikovaně, a gramaticky správně, se budete umět představit a vhodně projevit zájem, když o tom samém bude hovořit Váš obchodní partner.


2. Projects

Practical skills: Phone calls

Outcome: Naučíte se anglicky hovořit o projektech, delegovat úkoly, ale zároveň i pokročilejší fráze při telefonování a psaní krátkých zpráv.


3. Leisure time

Practical skills: Ending a conversation

Outcome: Naučíte se obratně hovořit o způsobech, jakým nejraději trávíte volný čas, prozkoumáte fráze, které Vám lépe umožní vyjádřit pozitivní i negativní vztah k některým činnostem, a navíc si zopakujete správné použití časů v těch nejpraktičtějších vazbách, které se Vám jistě budou hodit.


4. Services and systems

Practical skills: Introducing information

Outcome: Naučíte se správně a výstižně popsat, jak funguje Váš produkt, a jak s použitím správné slovní zásoby předat informace o něm.


5. Customers

Practical skills: Starting a conversation

Outcome: Naučíte se správně hovořit o péči o zákazníky, zařídit, změnit a zrušit schůzku, a v neposlední řadě několik skvělých frází, díky kterým bude hračkou zahájit s někým konverzaci.


6. Guests and visitors

Practical skills: Welcoming visitors

Outcome: S použitím správných, přirozených frází se naučíte vítat návštěvy, pronášet nabídky a návrhy, ale také vhodným způsobem seznamovat s pravidly.


7. Security

Practical skills: Introducing and responding to news

Outcome: Naučíte se, jak nejvhodnějším způsobem oznamovat nové dobré i špatné zprávy, jak je uvést a jak na ně co nejpřirozeněji reagovat.


8. Working together

Practical skills: Encouraging people

Outcome: Naučíte se hovořit o spolupráci v týmu, prezentovat a hovořit o plánech, ale také vhodně povzbuzovat a motivovat a v neposlední řadě hovořit o svých plánech a cílech.


 

9. Logistics

Practical skills: Leaving a message

Outcome: Naučíte se hovořit o objednávkách a práci s nimi, ale také o tom, jak upozornit na problém a jak co možná nejvhodněji projevit nesouhlas.


 

10. Facilities

Practical skills: Linking ideas

Outcome: Naučíte se sofistikovaně popsat Vaše pracoviště a seznámíte se se způsoby, jak Vašemu obchodnímu protějšku sdělit svůj návrh či doporučení.

 

Kontaktní osoba pro workshop:

Bc. Filip Kříž | Course Manager

obchod@1stenglish.cz M: 739 88 77 99

 
Chcete se na něco zeptat? Napište nám: