Roční business WORKSHOP - Pre-Intermediate

Dostupnost 10 míst
Úroveň:Mírně pokročilý (A2)
Termín výuky:09/2018 - 06/2019
Den výuky:Středa
Čas výuky:17:00 - 19:00
Místo výuky:Nádražní 39, Ostrava | 1st English
5 999 Kč
 
 OBJEDNAT
 
 
 
 

Pre-Intermediate

 

1. Companies

Practical skills: Making polite requests

Outcome: Naučíte se obratně a správně vyjadřovat o tom, čím se zabývá Vaše společnost, přirozeně se naučíte představovat sebe i druhé, a v neposlední řadě dokážete zdvořilým způsobem sdělit svá přání a požadavky.


 

2. Contacts

Practical skills: Making and receiving phone calls

Outcome: Naučíte se hovořit o svém zaměstnání a lidech, se kterými pracujete. Úspěšně budete schopni zahájit i ukončit telefonický rozhovor, to vše za použití přirozených frází.


 

3. Visitors

Practical skills: Welcoming visitors

Outcome: Naučíte se hovořit o organizaci Vaší společnosti, správně klást otázky a především za použití správných a vhodných frází uvítat hosty.


 

4. New products

Practical skills: Showing interest

Outcome: Naučíte se hovořit o novém produktu a jeho vývoji, ale také projevit vhodným způsobem při konverzaci zájem o sdělení druhého mluvčího.


5. Employment

Practical skills: Delegating work

Outcome: Naučíte se hovořit o zaměstnaneckých benefitech a záležitostech týkajících se zaměstnávání pracovníků. Zároveň se dozvíte, jak správně hovořit o vlastních zkušenostech a zážitcích.


 

6. Customer service

Practical skills: Responding to complaints

Outcome: Naučíte se obratně vyjadřovat o péči o zákazníky, ale také vhodným způsobem reagovat na stížnosti. Za použití přirozených frází budete schopni prezentovat vlastní názor a zároveň se zeptat na názor druhých.


 

 

7. Travel

Practical skills: Making small talk

Outcome: Na této prakticky zaměřené lekci se naučíte přirozeně vyjadřovat o cestování a zároveň tvořit zájem projevující dotazy na destinace, které navštívili Vaší obchodní partneři. Naučíte se způsoby, jak rozvinout a udržet příjemnou nenucenou konverzaci.


 

8. Orders

Practical skills: Making arrangements

Outcome: Naučíte se hovořit o objednávkách a dodávkách zboží a zároveň domlouvat si za použití vhodných frází schůzky. Zabývat se budete rovněž tím, jak co možná nejpřirozeněji vznést návrh a také jak na něj reagovat. 


 

9. Selling

Practical skills: Interrupting and avoiding interruption

Outcome: Kromě toho, že se naučíte hovořit o prodeji a reklamě, seznámíte se také s vhodnými způsoby, jak někoho přerušit v řeči a zejména, jak zabránit tomu, aby v nevhodnou chvíli někdo nevyrušil Vás.


 

10. New ideas

Practical skills: Asking for clarification

Outcome: Naučíte se hovořit o inovacích a seznámíte se se způsoby, jak vhodně požádat o upřesnění a objasnění. Navíc budete schopni přirozeně zahájit a ukončit prezentaci pro Vaše obchodní partnery.

 

 

Kontaktní osoba pro workshop:

Bc. Natálie Adamíková | Course Manager

obchod1@1stenglish.cz M: 773 790 990

 
Chcete se na něco zeptat? Napište nám: