Mírně pokročilý - jazykový test

Tento test je určen studentům, kteří již anglický jazyk studovali a jsou schopni porozumět jednoduchému mluvenému i psanému projevu o běžných tématech z každodenního života. Studenti na této úrovni jsou schopni bez problémů používat základní slovesné časy (oba přítomné, budoucí, minulý a předpřítomný) a další základní gramatické struktury. Test odpovídá maximálně jazykové úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Test obsahuje celkem 45 otázek.

 
Osobní údaje: