Pokročilý - jazykový test

Tento test je určen studentům, kteří se v minulosti studiu anglického jazyka intenzivně věnovali a jsou schopni porozumět složitějšímu mluvenému i psanému projevu o běžných, odborných či abstraktních tématech. Studenti na této úrovni se plynule dorozumí v anglicky mluvícím prostředí; aktivně používají gramatická pravidla anglického jazyka a dobře znají jeho strukturu. Test odpovídá maximálně jazykové úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Test obsahuje celkem 30 otázek.

 
Osobní údaje: