Středně pokročilý - jazykový test

Tento test je určen studentům, kteří v minulosti anglický jazyk dlouhodobě studovali a jsou schopni porozumět mluvenému i psanému projevu o běžných i odbornějších tématech, se kterými se pravidelně setkávají. Studenti na této úrovni se bez problému dorozumí ve většině situací, a to jak na pracovišti, tak na cestách; aktivně používají běžné gramatické prostředky a struktury. Test odpovídá maximálně jazykové úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Test obsahuje celkem 45 otázek.

 
Osobní údaje: