Výběr jazyků

 
Kurzy angličtiny Ostrava

Kurzy angličtiny Ostrava

Angličtina je západogermánský jazyk, původem z Anglie. Je třetím nejrozšířenějším mateřským jazykem na světě. Jako mateřština figuruje ve Spojeném království, Irsku, Spojených státech amerických, Austrálii, Novém Zélandu, Kanadě a Jihoafrické republice. Je však používána v mnoha zemích jako… Číst dál 

 
Kurzy ruštiny Ostrava

Kurzy ruštiny Ostrava

Ruština patří k nejpoužívanějším východoslovanským jazykům indoevropské jazykové rodiny.

Je oficiálním jazykem v Rusku, Bělo­rusku, Kazachstá­nu a Kyrgyzstá­nu dále též v moldavském Pod­něstří a Gagau­zsku, ukrajinském Kry­mu a gruzínské Ab­cházii a Jižní Osetii. Kvůli svému politickému… Číst dál 

 
Španělština

Španělština

Španělština spadá do kategorie román­ských jazyků. Je úředním jazykem ve Španělsku, ve většině států Jižní a Střed­ní Ameriky a v Rovníkové Guineji, velmi rozšířená je také ve Spojených státech, na Filipínách a v mnoha dalších zemích světa. Je jedním z 6 jazyků OSN.

S její znalostí se… Číst dál 

 
Francouzština

Francouzština

Francouzština je románský jazyk, kterým se hovoří především ve Francii, Bel­gii, Švýcarsku, Ka­nadě a v mnoha zemích v Africe. Z francouzštiny pochází velká část mezinárodních slov – až 70% slov v dnešní anglič­tiněmá francouzský původ. Je mezinárodním diplomatickým jazykem, komunikačním… Číst dál 

 
Němčina

Němčina

Němčina je zá­padogermánský jazyk, kterým hovoří přibližně 200 milionů lidí na celém světě. V Evropě je z hlediska počtu rodilých mluvčích němčina druhým nejrozšířenějším jazykem po ruštině. V Evropské unii je němčina nejpoužívanějším mateřským jazykem. Patří také mezi 10 nejpoužíva­nějších… Číst dál 

 
Italština

Italština

Italština je ro­mánský jazyk, kterým mluví asi 70 milionů rodilých mluvčích, žijících převážně v Itálii. Je úředním jazykem v Itálii, San Marinu a švýcar­ských kantonech Ti­cino a Grigio­ni. Je také po latině druhým oficiálním jazykem ve Vatikánu a v některých částech Slovin­ska a Chorvat­ska,… Číst dál 

 
Korejština

Korejština

Korejština je jazyk, kterým mluví kolem 78 milionů lidí v Jižní a Severní Koreji, ale i komunity korejských emigrantů po celém světě (hlavně v Číně, Rusku, Spo­jených státech, Austrá­lii, Kanadě, Ja­ponsku, Brazí­lii a na Filipínách). K zápisu korejštiny se původně používaly čín­ské znaky … Číst dál 

 
Čínština

Čínština

Čínština je jazyk sino-tibetské jazykové rodiny, kterým se mluví zejména v Číně, na Tchaj-wanu, v Singapuru, Malajsii a v čínských komunitách v zahraničí. Čínština se zapisuje čínskými znaky, které mohou být přečteny v jakékoli výslovnosti, tj. v kterémkoli dialektu. Čínština je jeden z 6… Číst dál 

 
Kurzy japonštiny Ostrava

Kurzy japonštiny Ostrava

Japonština je jazyk, kterým mluví přibližně 130 milionů lidí. Většina z nich žije v Japonsku, část pak v komunitách japonských emigrantů po celém světě. Japonština je aglutinační jazyk s mnoha úrovněmi zdvořilosti promluvy. Systém japonského písma patří k nejsložitějším na světě – používá se… Číst dál 

 
Kurzy polštiny Ostrava

Kurzy polštiny Ostrava

Polština je přirozený jazyk patřící mezi západoslovanské jazyky stejně jako čeština, slovenština, kašubština a lužická srbština. Náleží tedy mezi slovanské jazyky, do rodiny jazyků indoevropských. V 10. století byly čeština a polština v podstatě stále jeden jazyk, pak se začaly rozcházet, ale… Číst dál 

 
Napište nám svůj dotaz: